Selecteer een pagina

Tijdens een bijeenkomst op 29 november bij het Almende Isala College in Silvolde praten vijf Europese scholen (uit Nederland, Frankrijk, Hongarije, Griekenland en Turkije) elkaar bij over hun ervaringen met digitalisering van het onderwijs in de Europese Unie. Als gespreksleider in een sessie over wereldwijde ontwikkelingen en technologische trends besluit ik om veel videomateriaal te gebruiken om verschillende onderwerpen te introduceren, zoals:

 • vier krachten op onze economie
 • klimaatverandering
 • digitalisering van het onderwijs
 • Gartner Hype Cycle 2016

Vier krachten op onze economie

Aan de basis van deze sessie staat het boek “No Ordinary Distruption; The Four Global Forces Breaking All the Trends”, wat ik met veel plezier heb gelezen. De vier krachten, die onze economie sterk beïnvloeden, zijn:

 • de opkomst van de opkomende markten
 • de versnelling van de impact die technologie heeft op de natuurlijke krachten van marktwerking
 • de ouder wordende wereldbevolking
 • de versnelling van stromen met handel, kapitaal, mensen en data

Klimaatverandering

Als we als maatschappij willen profiteren van de versnelling die digitalisering ons biedt, dan is het goed om tegelijkertijd een andere uitdaging aan te pakken, namelijk klimaatverandering. Onderwijs speelt een cruciale rol om nieuw denken ten aanzien van technologie en grondstof- en energiegebruik te introduceren. Ter inspiratie kijken de deelnemers naar een inspirerende video van Louie Schwartzberg met de bekende acteur Morgan Freeman als voice-over. Deze video introduceert de blik naar een veranderende maatschappij, waarin de maatschappij zal slagen om de uitdaging van klimaatverandering aan te pakken.

Digitalisering van het onderwijs

Waar hebben we het eigenlijk over? Met ‘digitalisering’ van de maatschappij en economie worden de veranderingen die plaatsvinden door een grotere invloed van informatie- en communicatietechnologie (‘ICT’) aangeduid. Alles wat digitaal kan, zal digitaal worden. Dit geldt ook voor het onderwijs. Dat betekent dus investeren in de toekomst van het onderwijs.

De ‘Organisation for Economic Co-operation and Development’ (OECD) benadrukt het belang van investeren in de toekomst van het onderwijs. Tijdens een video interview laat de OECD zien dat er sinds het uitbreken van de crisis een aantal landen, waaronder Griekenland & Hongarije (deelnemend aan deze bijeenkomst), juist minder zijn gaan investeren in onderwijs en onderwijsontwikkeling.

Gartner Hype Cycle 2016

Het onderzoek- en adviesbureau Gartner geeft in Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies inzicht hoe er onder zakenmensen wordt gedacht over de ontwikkeling van nieuwe technologie. Aan de hand hiervan besluit ik verder de diepte in te gaan op de thema’s:

 • virtuele werkelijkheid (virtual reality)
 • kunstmatige intelligentie (artificial intelligence)
 • internet der dingen (internet of things)

Deze thema’s worden geïntroduceerd met een aantal videos over de huidige en toekomstige toepassingsmogelijkheden. Daarna maak ik de koppeling met het onderwijs en laat zien dat deze drie technologie stromingen al op korte termijn gebruikt kunnen worden in het onderwijs.

Hieronder de video’s die werden gebruikt ter ondersteuning.

 

Het klaslokaal van de toekomst?

Na deze introductie in het thema digitalisering in de maatschappij en het onderwijs gingen we in gesprek en maakten een korte gap analysis (kloofanalyse) tussen de huidige situatie (onderwijssysteem, beschikbare materialen en klaslokalen, vaardigheden leerlingen en de docent) en de toekomst.

Reflectie

Het is erg interessant om te zien dat tijdens de analyse van de huidige situatie en het toekomstbeeld zo nadrukkelijk de verschillen zichtbaar werden binnen het Europese onderwijssysteem (bijvoorbeeld klasinrichting en de rol van het bedrijfsleven binnen het onderwijs). Een schitterende overeenkomst tussen de onderwijsteams: de passie voor het vak.

Aan de hand van deze sessie werd besloten om het programma voor de volgende vier bijeenkomsten (die worden mogelijk gemaakt dankzij het Erasmus + programma van de Europese Unie) vooral in te richten rondom het opdoen van nieuwe vaardigheden bij docenten.

 

 

 

Sharing is caring! Alvast bedankt voor het delen.
Share